Kira-Digi-program: Renovation Renaissance

Skenario LabsYleinen

By Thermos, CC BY-SA 2.5, Link

Briefly in English: 

SkenarioLabs along with their partners, Motiva and Vahanen PRO, has started “Kunnat Kuntoon”  (“Renovation Renaissance”) -project, which aims to estimate, take control and mitigate the technical risk of properties owned by Finnish municipalities. For many Finnish municipalities property stock is their most significant liability and property related technical risk and debt is growing every year. In 2015, it was estimated that technical debt of municipality-owned properties exceeded five billion Euros in Finland alone.

SkenarioLabs’s analytics service is used to analyse data from the participating municipalities. The Skenarios service uses data from a range of sources and combines that with modern algorithms to estimate the technical risk, value and suggested improvements for large masses of properties. Motiva and Vahanen PRO will verify the results and recommend further actions for the property owners

“Kunnat kuntoon” was chosen as one of the experimental projects for the 4th round for the national Kira-Digi program.

Kunnat kuntoon – korjausvelka kuriin

SkenarioLabs, Motiva ja Vahanen PRO ovat käynnistäneet “Kunnat kuntoon” –yhteishankkeen, jossa kiinteistödataa rikastamalla ja analysoimalla löydetään kuntien kiinteistöjen korjaus- ja energiansäästökohteet. ”Kunnat kuntoon” on yksi valtion KIRA-digi-hankkeen neljännellä hakukierroksella rahoituksen saaneista kokeilusta.

Kiinteistöt ovat yleensä kuntien suurin omaisuuserä ja niihin liittyvät menot kasvavat jatkuvasti. Hankkeella halutaan ottaa kuntien korjausvelka hallintaan ja saada laskuun. Korjausvelkaa oli kunnilla jo vuonna 2015 yhteensä yli viisi miljardia euroa. Kuntien korjausvelkaa analysoidaan SkenarioLabsin kehittämällä verkkopalvelulla. Tulosten laadun varmistamisesta, käytännön toimenpidesuosituksista ja asiantuntijatyöstä vastaavat Motiva ja Vahanen PRO.

Hanke käynnistyy lokakuussa 2017 ja valmistuu keväällä 2018. Hankkeen toteuttajia ovat SkenarioLabs, Motiva Oy sekä Vahanen PRO Oy. Tässä vaiheessa kokeilussa ovat mukana Porvoon ja Vantaan kaupungit.

SkenarioLabs on vuonna 2015 perustettu kiinteistöalan analytiikkaan erikoistunut yritys. Skenarios-palvelun avulla kiinteistöjen omistajien omaa dataa rikastetaan, IoT-sensoreiden tuottamalla mittaustiedolla, muulla saatavilla olevalla datalla, tekoälyllä ja algoritmeillä. Palvelun avulla pystytään kartoittamaan yksityiskohtaisesti kiinteistöjen teknistä riskiä, energian kulutusta ja arvoa. Palvelulla on käyttäjiä tällä hetkellä useissa EU-maissa. Osallistuminen tähän Kira-Digi hankkeeseen on myös SkenarioLabsin panostus Suomen seuraavalle sadalle vuodelle.

Image by Thermos, CC BY-SA 2.5, Link